ฝากหนังสือเตรียมสอบเตรียมฯจากเด็กเตรียมอุดม

หนังสือ สอบเตรียมฯ จากที่ไหน ก็ไม่เจ๋งเท่า หนังสือ ที่เด็กเตรียม จัดทำ ชุดตะลุยข้อสอบ เตรียมอุดมศึกษา พร้อมเฉลย

พิสูจน์ได้จากลูกชายผมเอง ใครที่มีลูกหลานครับ ลองจัดหามาดูครับ Autriam by TU 945

autrium

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือของเราเป็นหนังสือแบบตะลุยโจทย์ที่ผสมผสานข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบปีนี้พร้อมเฉลยละเอียดไว้ในเล่มเดียวกัน โจทย์ของเรามีหลายแนวตั้งแต่ระดับง่ายกว่าข้อสอบเพื่อเป็นการปูพื้นฐานจนถึงระดับยากเทียบเท่าระดับข้อสอบ ทั้งยังมีบทสัมภาษณ์รุ่นพี่รุ่นก่อนๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนสอบเข้าและประสบการณ์ที่ได้รับหลังสอบติดไว้ในเล่มอีกด้วย
หนังสือ Aortriam มีทั้งหมด 2 เล่ม
เล่ม Aortriam I ประกอบด้วย
1. แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 250 ข้อ
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ จำนวน 250 ข้อ
3. เฉลยละเอียดของแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. บทสัมภาษณ์รุ่นพี่จากสายวิทย์
เหมาะกับน้องๆที่จะสอบเข้าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ
เล่ม Aortriam II ประกอบด้วย
1. แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 250 ข้อ
2. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย จำนวน 125 ข้อ
3. แบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา จำนวน 125 ข้อ
4. เฉลยละเอียดของแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
5. บทสัมภาษณ์รุ่นพี่จากสายศิลป์ สำหรับน้องๆสายศิลป์
เหมาะกับน้องๆที่จะสอบเข้าในทุกๆแผนการเรียน (น้องๆที่จะเข้าสายศิลป์ซื้อแค่เล่มนี้เล่มเดียวก็พอ)
รวมทั้งหมดสองเล่มคิดเป็นแนวข้อสอบเข้าทั้งหมด 5 ชุดให้น้องๆลองทำ

สั่งจองได้เลยครับที่นี่