video – seo in 2016 การปรับตัวสู่ mobile

mobile – video – https ครบ ปีนี้เน้นเพิ่มขึ้น เราลองมาดูกันครับสำหรับมือใหม่ การทำ seo