ไข้หวัดใหญ่

fluvirus1

ศูนย์ข้อมูลไข้หวัดใหญ่

Influenza หรือไข้หวัดใหญ่

อาการ

อาการมักจะมาด้วยอาการมากกว่า และเร็วกว่าไข้หวัดธรรมดา โดยประกอบด้วยอาการต่อไปนี้

 • ไข้ หรือความรู้สึกครั่นเนื้อตัวเหมือนมีไข้
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง
 • ปวดหัว
 • เพลีย
 • เบื่ออาหาร ปากขม
 • บางคนอาจมีอาการอาเจียน เวียนศีรษะ ท้องเสีย โดยเฉพาะในเด็ก

ต้นเหตุของไข้หวัดใหญ่

fluvirus1

 • ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)ซึ่งมีหลายสายพันธ์ด้วยกัน เชื้อไวรัสนี้ สามารถติดจากการสัมผัสละอองฝอยที่ผู้ป่วย ไอ หรือจาม ออกมา ในอากาศ หรือติดอยู่ตามพื้น และสิ่งของต่างๆที่มีผู้ป่วยมาสัมผัส
 • ไข้หวัดใหญ่ เป็น RNA Virus สามารถมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธ์ได้ง่าย โชคดีที่เรามีวัคซีนในการป้องกันได้
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่มี 4 สายพันธ์คือ A, B , C , D ส่วนใหญ่ที่เกิดอาการเป็นโรคประจำฤดูคือ A และ B ฤดูของไข้หวัดใหญ่คือช่วงที่มีการเปลี่ยนอากาศ ของไทยคือ ปลายฝนต่อกับหน้าหนาว เราพบว่า การระบาดที่กระจายไปก่อให้เกิดเหตุทั่วโลก หรือ Pandemic นั้น ส่วนใหญ่คือ ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A เองก็แบ่งเป็นสายพันธ์ย่อย ที่เรียกว่า Subtype ซึ่งจำแนกตามโปรตีนที่อยู่บนผิวไวรัสเป็น hemagglutinin (H) และ neuraminidase (N)(มีH1 ถึง H18 และN1 ถึง N11) และแต่ละ Subtype ก็ยังแบ่งเป็นClasdes และ Sub-clades ย่อยๆอีก สายพันธ์นี้  การแบ่งแบบนี้มีประโยชน์ในการติดตามการระบาด และการปรับวัคซีนให้เหมาะสมตามรายปี

influtype

 • ตัวอย่างของการระบาด ที่เรารู้จักกันดีเช่น ปี 2009 เกิดจาก สายพันธ์ A(H1N1) และระบาดเป็น Pandemic ไปทั่วโลก เรียก Flu Pandemic ในชื่อทางการว่า A(H1N1)pdm09 virus ไวรัสตัวนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนลักษณะทางเจเนติกเท่าไร ผิดกับอีกตัวคือ A(H3N2) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเร็วกว่า
 • ส่วน Influenza B ไม่ได้แบ่งตาม Subtype  แต่แบ่งเป็น 2 lineages คือ  B/Yamagata และ B/Victoria และแบ่งย่อยเป็น clades และ sub-clades
 • ตัวอย่างการเรียกชื่อไวรัสตามรูป

flu2

Naming of Influenza Virus การตั้งชื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่

วิธีการใช้ส่วนประกอบต่อไปนี้:

 • ประเภทแอนติเจน (เช่น A, B, C, D)
 • โฮสต์ที่เป็นแหล่งกำเนิด (เช่นสุกร,ม้า,ไก่ ฯลฯ ) สำหรับไวรัสที่มาจากมนุษย์จะไม่มีการกำหนดแหล่งกำเนิด หมายเหตุตัวอย่างต่อไปนี้:
  • (ตัวอย่างเป็ด): ไข้หวัดนก A (H1N1), A / duck / Alberta / 35/76
  • (ตัวอย่างมนุษย์): ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล A (H3N2), A / Perth / 16/2019
 • ที่มาทางภูมิศาสตร์ (เช่นเดนเวอร์,ไต้หวัน ฯลฯ )
 • หมายเลขสายพันธุ์ (เช่น 7, 15, ฯลฯ )
 • ปีที่รวบรวม (เช่น 57, 2009, ฯลฯ )
 • สำหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ A คำอธิบาย hemagglutinin และ neuraminidase antigen นั้นอยู่ในวงเล็บ (เช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H1N1) ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1))
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้นมีชื่อที่ต่างออกไปคือ: A (H1N1) pdm09 เพื่อให้ไม่สับสนจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล A (H1N1) ที่เกิดตามฤดูอยู่แล้ว
 • ไวรัสที่เกิดจากในสุกร (หมู) ติดมาสู่คนไวรัสเหล่านี้จะมีตัว ‘v’ (เช่นไวรัส A (H3N2) v)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะเป็นวัคซีนรวม ที่มีเชื้อ 3 หรือ 4 ตัว โดยจะประกอบด้วย  A(H1N1) กับ A(H3N2)  ร่วมกับ B อีก 1 หรือ 2 ตัว
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023-2024

  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023-2024 องค์การอนามัยโลก For trivalent vaccines for use in the 2023-2024 northern hemisphere influenza season, the WHOrecommends the following:Egg-based vaccines Cell culture- or recombinant-based vaccines For quadrivalent egg- or cell culture-based or recombinant vaccines for use in the 2023-2024 northernhemisphere influenza season, the WHO recommends inclusion of the following as the B/Yamagatalineage component:

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (WHO)

  องค์การอนามัยโลก แนะนำ การฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2020 สำหรับเขตซีกโลกเหนือ ดังนี้ สำหรับ 4 สายพันธ์ Egg-based Vaccines an A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus; an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus; a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus; and a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus. Cell- or recombinant-based Vaccines an A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus; an A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus; a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus; and a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata […]

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขั้วโลกใต้ 2560

  องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน และสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับจากสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่าย

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2017 (ปี 2560 – 2561)อัพเดต ซีกโลกเหนือ

  องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน

Related lists

Hospital Lists