การรักษาไข้หวัดใหญ่ด้วยยาต้านไวรัส

ไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดจากไวรัส ซึ่งปกติในคนแข็งแรง มักจะหายเองได้ แต่ในระยะหลัง การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อลดระยะเวลาที่เป็น ลดความรุนแรง และลดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก หรือร่างกายอ่อนแอ หรือผู้ที่ยืนยันชัดว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

influ1

ผลดีของการให้ยาต้านไวรัสในระยะแรก

 • ลดระยะเวลาของการป่วย ทำให้กลับมาเรียน หรือทำงานได้เร็วขึ้น
 • ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก ที่สำคัญและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต คือ ปอดอักเสบ โดยเฉพาะ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ
 • ลดอัตราการเสียชีวิตในคนไข้ที่จำเป็นต้องนอน รพ.

ชนิดของยาต้านไวรัส ที่ใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่

 • Tamiflu (Oseltamivir )ยากิน
 • Relenza (Zanamivir) ยาพ่นจมูก
 • Rapivab (Peramivir)ยาฉีด

จะให้เมื่อใด

เมื่อตัดสินใจให้ยาต้านไวรัส ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ ภายใน 48 ชม. หรือให้เร็วที่สุดหลังจากเริ่มมีอาการ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าให้หลังจากนั้นก็ยังมีประโยชน์ในการให้

ใครบ้างที่จำเป็นต้องได้ยาต้านไวรัส

โดยทั่วๆไป เราจะตัดสินใจให้ในคนไข้ที่ นอน รพ. หรือมีอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบ และหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจะเกิดโรคแทรกได้ง่าย ซึ่งได้แก่

 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
 • ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี
 • คนไข้ที่มีประวัติโรคประจำตัวอันได้แก่
  • โรคปอดเรื้อรัง รวมถึง หอบหืด
  • โรคหัวใจ ยกเว้น ความดันสูง
  • โรคไต
  • โรคตับ
  • โรคเลือด
  • โรคทางระบบประสาท เช่น ลมชัก อ่อนแรง อัมพฤกษ์ โรคของไขสันหลังและกล้ามเนื้อ cerebral palsy
  • คนไข้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เอดส์
  • คนท้อง หรือหลังคลอดไม่เกินสองสัปดาห์
  • ผู้อยู่ใน nursing care หรือ สถานรับเลี้ยงที่มีคนอยู่มากๆ

influ1

เนื้อหาทั้งหมดใน