ซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ syphilis fact sheet

ซิฟิลิสคืออะไร

ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นโรคที่เกิดและได้ยินมาตั้งแต่โบราณ เป็นโรคที่เกิดในบุคคลดังหลายคน  การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้มากมาย ซิฟิลิสจำแนกเป็น 4 ระยะ คือ primary , secondary , latent และ tertiary ของไทยคงเรียกเป็น ระยะแรก ระยะที่สองหรือเข้าข้อออกดอก ระยะแฝง และระยะสาม 

ซิฟิลิสติดต่อและแพร่กระจายอย่างไร

การติดต่อจะเกิดจากการไปสัมผัสผู้ที่มีแผลซิฟิลิสโดยตรง ในขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยแผลอาจจะอยู่ที่อวัยเพศ ผิวหนัง หรือที่ปาก ซิฟิลิส สามารถติดต่อจากแม่ไปยังลูกได้ด้วย 

syphilis
ลักษณะแผลซิฟิลิส

เชื้อซิฟิลิส

ซิฟิลิสเป็นเชื้อแบคทีเรีย ชนิดสไปโรขีต (มีการบิดเป็นเกลียว) ซึ่งสามารถส่องเห็นทางกล้องจุลทรรศน์ได้ โดยการป้ายจากแผล

spirochete
syphilis ที่มา britannica.com
เนื้อหาทั้งหมดใน
,