รายงานไข้หวัดใหญ่ ครึ่งปี 2559

influenza
รายงานสายพันธ์ไข้หวัดใหญ่ ครึ่งปี 2559 (ตั้งแต่ มค. ถึง กค) จากการตรวจเพราะเชื้อจากกรมการแพทย์ พบว่า สายพันธ์ยังมีแนวโน้มไม่เปลี่ยน และยังสามารถใช้วัคซีนที่ผลิตออกมาได้ ดังนี้ สายพันธ์ H1N1 A/california/07/2009 100% , H3N2 A/Hongkong/4801/2014 100% , B/Brisbane/60/2008 (Victoria) 82.35% , B/Phuket/3073/2013 (Yamagata) 17.65%

จากข้อมูลการเฝ้าระวังดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในไทย ยังอยู่ในสามสายพันธ์หลัก ซึ่งมีในวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ในประเทศซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ ดังนั้น การไปฉีดวัคซีนแบบสามสายพันธ์ (หรือ trivalent) คือไข้หวัดใหญ่ A , B น่าจะป้องกันครอบคลุมครับ แต่อีกสายพันธ์ B Yamagata นี้ อาจต้องฉีดเพิ่มด้วยเพราะไม่อยู่ในวัคซีนขององค์การอนามัยโลกครับ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ที่องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ในซีกโลกเหนือ รวมประเทศไทย ในปี 2559 2560
– an A/California/7/2009(H1N1)pdm09- likevirus;
– an A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-likevirus;
– a B/Brisbane/60/2008-likevirus.

ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แต่กว่าจะมีออกมาใช้ได้ต้องผ่านการทดลองมา 6 เดือน ซึ่งก็น่าจะตรงกับเดือน กันยายนนี้ครับ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ช่วงนี้เข้าฤดูกาล การระบาดของไข้หวัดใหญ่ คือหน้าฝน ต่อเข้าหน้าหนาวแล้ว ลองติดต่อฉีดที่ สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ครับ

เนื้อหาทั้งหมดใน