วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2560 influenza vaccine 2017

เป็นเรื่องปกติทุกปลายปี องค์การอนามัยโลก ประกาศสายพันธ์สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของปีหน้าคือ 2560 แล้วครับ trivalent vaccine 2017

WHO ประชุมใหญ่ที่เจนีวา เมื่อเดือนกันยายน 2559 ประกาศสายพันธ์สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประเทศในแถบซีกใต้ (รวมไทย) สำหรับปีหน้าคือ 2560 โดยสายพันธ์ที่คัดมาสำหรับปีหน้า จะประกอบด้วย
A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09- likevirus;
A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-likevirus;
B/Brisbane/60/2008-like virus.
จะเห็นว่า เมื่อเทียบกับตัวของปีปัจจุบัน จะมีองค์ประกอบที่เปลี่ยนไปจากเดิม 1 สายพันธ์คือ จากเดิม A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 มาเป็น A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 เนื่องจากเมื่อนำเชื้อทั้งสองสายพันธ์มาทำการทดสอบกับซีรัมของคนในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับวัคซีนรุ่นเก่า พบว่า ปฏิกิริยา ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสายพันธ์ครับ

สำหรับท่านที่ต้องการจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรุณาระบุกับแพทย์เสมอว่าต้องใช้แบบ สาม หรือ สี่ สายพันธ์ ของปี 2560 โดยราคาจะอยู่ที่เฉลี่ย ประมาณ 800 บาทครับ

update วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ในปี 2560นี้ บอร์ด สปสช. โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ได้อนุมัติจัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ่เช่นเดียวกับปี 2559 เพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีภูมิป้องกันโรคต่อเนื่อง กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560 – 31 ส.ค. 2560 เพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนโดยเร็ว สามารถรับฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560 เป็นต้นไปจนกว่าวัคซีนจะหมด ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มี 4 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย 1)หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2)เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน 3)ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน และ 4)ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีทุกคน
** ข่าวณ.วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถติดต่อฉีดวัคซีนได้ ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งได้แล้วครับ

กรุณาสละเวลาให้คะแนนบทความนี้ครับ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.00 out of 5)

loadingLoading…

เนื้อหาทั้งหมดใน