วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขั้วโลกใต้ 2560

องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน และสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับจากสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่าย

เพื่อนําไปใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สําหรับประเทศทางซีกโลกใต้ ซึ่งขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้แจ้งมายังศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วว่า สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ถูกคัดเลือกมาใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจํา ปี 2560 สําหรับประเทศทางซีกโลกใต้ประกอบด้วย
It is recommended that trivalent vaccines for use in the 2017 influenza
season
(southern hemisphere winter) contain the following:
– an A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09- likevirus;
– an A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-likevirus;
– a B/Brisbane/60/2008-like virus.
It is recommended that quadrivalent vaccines containing two influenza B
viruses contain the abovethreevirusesanda B/Phuket/3073/2013 virus

จะเห็นว่าสายพันธุ์วัคซีนทางซีกโลกใต้ที่ประกาศใช้ในปีหน้า มีองค์ประกอบของสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เปลี่ยนไปจากเดิม 1 ใน 3 ชนิดคือสายพันธุ์ A/(H1N1)pdm09 เปลี่ยนจากA/California/7/2009 (H1N1)pdm09 มาเป็น A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09(clade 6 B.1)

More

เนื้อหาทั้งหมดใน