วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (WHO)

องค์การอนามัยโลก แนะนำ การฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2020 สำหรับเขตซีกโลกเหนือ ดังนี้

สำหรับ 4 สายพันธ์

Egg-based Vaccines

 • an A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
 • an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus;
 • a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus; and
 • a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.

Cell- or recombinant-based Vaccines

 • an A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
 • an A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus;
 • a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus; and
 • a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.

สำหรับ 3 สายพันธ์

Egg-based Vaccines

 • an A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
 • an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus; and
 • a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus.

Cell- or recombinant-based Vaccines

 • an A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
 • an A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus; and
 • a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus.
เนื้อหาทั้งหมดใน