ไข้ มีผื่น การวินิจฉัยแยกโรค

ไข้ ร่วมกับการมีผื่น เป็นโรคอะไรได้บ้าง

ไข้ ที่เป็นแบบเฉียบพลัน หรือกึ่งเฉียบพลัน และมีผื่น หรือบางทีเรียกไข้ออกผื่น มีหลากหลายลักษณะ สามารถนำลักษณะผื่นมาช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้ ในกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ เช่น

  • ผื่นแบบ Maculopapular rash ผื่นแดงเป็นจุดราบไม่นูน พบมากในไวรัสกลุ่ม enterovirus , อาการแพ้ยา นอกจากนี้ยังพบในหัด (measles ผื่นปื้นกลมขนาดต่างๆ) หัดเยอรมัน ( rubella ซึ่งผื่นจะเป็นฝอยละเอียดขนาดเล็ก เท่าๆกัน) ไข้ปวดข้อยุงลาย (chikungunya) อาร์เอสวี RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus , Mycoplasma , Hepatitis B , West Nile virus , ไข้กาฬหลังแอ่น หรือ Neisseria Meningitidis , S. moniliformis , B. bacilliformis , ซิฟิลิส (Syphilis จาก Treponema Pallidum), Leptospira spp.
  • ผื่นหาย หรือ convalescent rash ผื่นแบบนี้จะเป็นหลังจากป่วยใกล้หายในคนไข้ไข้เลือดออก (DHF Dengue haemorrhagic fever ) ที่ไข้ลง เป็นวงขาวๆ กระจายในปื้นสีแดงของ petechial rash.
  • ผื่น Eschar รอยคล้ายบุหรี่จี้ มักเป็นในร่มผ้า ขาหนีบ พบจากการกัดของ ไรอ่อนหรือเห็บลม chigger และติดเชื้อ Rickettsia เช่น Scrub typhus.
  • ผื่น Vesicular rash หรือตุ่มน้ำพองใส พบในการติดเชื้อ เริม งูสวัด อีสุกอีใส (herpes simplex , Herpes zoster, varicella zoster) หรือมือเท้าปาก (Coxsackie virus B1-3 , echovirus 6,9,11,17 , Enterovirus 71 , Rickettsia , Mycoplasma pneumoniae , แผลพุพอง Streptococcus pyogenes.
  • ผื่น Petechiae (จุดเลือดออก) Purpura ห้อเลือด พบในการติดเชื้อ Varicella , Coxsackie , Enterovirus 4,7,9 Rubella, measles, N. meningitidis
เนื้อหาทั้งหมดใน