แบคทีเรีย

การติดเชื้อแบคทีเรีย

แบคทีเรียที่ก่อโรคในคนที่สำคัญๆแบ่งเป็น

 • แบคทีเรียที่อาศัยอ็อกซิเจน(-Aerobic bacteria)
  • แบคทีเรียแกรมบวก
  • แบคทีเรียแกรมลบ
 • แบคทีเรียที่ไม่ต้องใช้อ๊อกซิเจน(Anaerobic Bacteria)
  • แบคทีเรียแกรมบวก
  • แบคทีเรียแกรมลบ
 • อื่นๆเช่น สไปโรขีต

 

ข้อมูลจากเว็บข่าวเก่าไทยเฮลท์ (2012-2017)

โรคฉี่หนู leptospirosis

CK
โรคที่มากับน้ำท่วม หรือหน้าฝนอีกโรค ที่พบบ่อยๆตามทุ่งนา คือ โรคฉี่หนู หรือที่เรียกว่า เล็ปโตสไปโรสิส leptospirosis สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อเล็บโตสไปร่า (Leptospira interogans) เชื้อนี้สามารถพบได้ในสุนัข สุนัขจิ้งจอก สัตว์เลี้ยงในบ้าน แต่พบมากในหนูซึ่งสามารถแพร่เชื้อออกมาได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค มักจะพบการระบาดในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นฤดูฝนต่อหนาว มีน้ำขัง การติดต่อ สัตว์ที่นำเชื้อได้แก่ พวกสัตว์แทะ เช่น หนู…

บิดไม่มีตัว shigellosis โรคที่ทำให้ท้องเสีย

CK
บิดไม่มีตัว หรือบิดชิเกลลา (Shigellosis) บิดชิเกลลา (บิดไม่มีตัว) พบในคนทุกเพศทุกวัย พบเป็นสาเหตุอันดับแรกๆ ของอาการถ่ายท้องเสียเป็นมูกหรือมูกปนเลือด (ดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการเป็นบิด จึงมักนึกถึงโรคนี้มากกว่าโรคอื่นๆ) ส่วนมากไม่มีอันตรายร้ายแรง ส่วนน้อยอาจเป็นรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงถึงตายได้ บางครั้งอาจเกิดการระบาดของโรคนี้ และจะพบในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน สาเหตุ เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อชิเลลา (shigella) ซึ่งเป็นแบคทีเรีย แล้วเกิดอาการอักเสบของลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ระยะฟักตัว 1-7 วัน (พบบ่อย…


 • รู้โรคตามอาการ หิด เหาโลน

  รู้โรคตามอาการ 2 จากเว็บไทยเฮลท์ 2020บทความเก่า จากเว็บThaihealth2020

 • แบคทีเรียทำลายโลก superbug!กับฮีโร่สาวShu Lam

  เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ได้ไปประชุมที่ฮ่องกงเกี่ยวกับการรักษาเชื้อดื้อยาที่ฮ่องกงครับ ผมพบว่า ปัจจุบัน เราเจอสิ่งหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมาก คือ การที่เชื้อแบคทีเรียดื้อยาจนไม่สามารถหายาปฏิชีวนะใดๆมาสู้มันได้!

 • โรคฉี่หนู leptospirosis

  โรคที่มากับน้ำท่วมอีกโรคคือโรคฉี่หนู leptospirosis เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อเล็บโตสไปร่า (Leptospira interogans) เชื้อนี้สามารถพบได้ในสุนัข สุนัขจิ้งจอก สัตว์เลี้ยงในบ้าน แต่พบมากในหนูซึ่งสามารถแพร่เชื้อออกมาได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค มักจะพบการระบาดในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นฤดูฝนต่อหนาว มีน้ำขัง

 • เชื้อ อีโคไล escherichia coli E.coli STECข้อมูลสุขภาพ thaihealth

  เชื้อ อีโคไล ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Escherichia coli หรือ E.Coli เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (gram negative bacteria GNB) ที่มีความสำคัญในการเกิดโรคในทางเดินอาหาร อยู่ใน วงศ์ (family) Enterobacteriaceae ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อแรมลบแบซิลไลที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้แก่ Escherichia, Klebsiella, Proteus, Enterobacter , Serratia ,Citrobacter , Morganella , Prowidensia ,Edwardsiella จริงๆแล้วเชื้อ อีโคไล สามารถก่อให้เกิดโรคที่ต่างๆในอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ แต่ที่เด่น คือในระบบทางเดินอาหาร

Related lists

Hospital Lists