หนองใน

การติดเชื้อหนองใน

ข้อมูลจากเว็บข่าวเก่าไทยเฮลท์ (2012-2017)

หนองใน(หนองในแท้หรือ gonorrhea)

CK
หนองใน(หนองในแท้หรือ gonorrhea) จากประสบการณ์การทำงานที่พัทยา พบว่าโรคนี้ ยังไม่หมดไปเลยและมีแนวโน้มที่จะคงที่ตลอดเวลา แม้ว่าเราจะพยายามป้องกันและให้ความรู้กับหญิงบริการ แต่พบว่า อุบัติการของการพบโรคนี้ ในรพ.คือประมาณ 1-2%ของจำนวนผู้ป่วยนอกที่มา รพ. เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยโรคหนึ่ง มีระยะฟักตัวสั้นและแพร่กระจายได้รวดเร็วและยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้มากมาย เช่น การอักเสบในอุ้งเชิงกราน การตั้งครรภ์นอกมดลูก การเป็นหมัน เป็นต้น สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae รูปร่างของเชื้อ เป็นเชื้อแบคทีเรีย รูปร่างค่อนข้างกลม…


  • โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม

    โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม หนองใน(หนองในแท้หรือ gonorrhea) จากประสบการณ์การทำงานที่พัทยา พบว่าโรคนี้ ยังไม่หมดไปเลยและมีแนวโน้มที่จะคงที่หรือเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้ว่าเราจะพยายามป้องกันและให้ความรู้กับหญิงบริการ แต่พบว่า อุบัติการของการพบโรคนี้ ในรพ.คือประมาณ 1-2%ของจำนวนผู้ป่วยนอกที่มา รพ. ยิ่งกว่านั้น เราพบว่า มีผู้ป่วยหนองในแท้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะเอง มาพบด้วยเรื่องอาการแทรกซ้อนจากเชื้อดื้อยา เช่นติดเชื้อลามไปเข้าอัณฑะ (อัณฑะอักเสบ)หรือต่อมลูกหมาก

Related lists

Hospital Lists