ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

dengue aeข้อเท็จจริงที่สำคัญ

 • ไข้เลือดออกเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุงลาย
 • ไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกเรียกว่าไวรัสไข้เลือดออก (DENV หรือ Dengue Virus  ไวรัสเดงกี่) มีสี่สายพันธ์ ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่าชั่วชีวิตเราจะติดเชื้อได้ 4 ครั้ง
 • การติดเชื้อเดงกี่ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลาง คือมีไข้ ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูก และหายไปเองใน 7-10วัน แต่บางครั้งสามารถทำให้เกิดอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่เฉียบพลันที่รุนแรง และบางครั้งพัฒนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อาจถึงตายได้เรียกว่าไข้เลือดออกรุนแรง
 • ไข้เลือดออกที่รุนแรงเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่สำคัญในบางประเทศในเอเชียและละตินอเมริกา
 • ไข้เลือดออกไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่คือรักษาตามอาการ
 • การตรวจหาการลุกลามของโรคที่สัมพันธ์กับไข้เลือดออกอย่างรุนแรงและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมช่วยลดอัตราการตายของไข้เลือดออกรุนแรงได้
 • ไข้เลือดออกพบได้ในภูมิอากาศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองและกึ่งเมือง
 • อุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออกทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง ในแต่ละปีมีการติดเชื้อประมาณ 100-400 ล้านครั้ง
 • การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมพาหะนำโรค ซึ่งก็คือยุงลาย ที่มีประสิทธิภาพ
 • การควบคุมยุงลาย ขึ้นกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

 

ข้อมูลจากเว็บข่าวเก่าไทยเฮลท์ (2012-2017)

การป้องกันตนเองจากยุงลาย

CK
การป้องกันตนเองจากยุงลาย ป้องกันตนเองจากยุงลาย เมื่อโดนยุงลายจู่โจมเข้าให้แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทำ คือ หาวิธีต่าง ๆ ที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด ซึ่งทำได้หลายวิธี ควรกรุหน้าต่าง ประตู และช่องมด้วยมุ้งลวดตรวจตราซ่อมแซมฝาบ้าน ฝ้าเพดาน อย่าให้มีร่อง ช่องโหว่หรือรอยแตก เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้ามาในบ้าน เวลาเข้า – ออกควรใช้ผ้าปัดประตูมุ้งลาดก่อน เพื่อไล่ยุงลายที่อาจจะเกาะอยู่ตามที่ต่าง ๆ เก็บของในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพราะยุงลายชองไปหลบซ่อนตามมุมมืดของห้องและเครื่องเรือนต่าง ๆ ที่รก…

วงจรการแพร่เชื้อไวรัสไข้เลือดออก

CK
วงจรการแพร่เชื้อไวรัสไข้เลือดออก 1.ยุงลายกัดเด็กป่วย 2.ยุงที่มีเชื้อไปกัดเด็กปกติ


 • ไข้เลือดออก 2566

  อัพเดต อาการ การรักษา โรคไข้เลือดออก หรือ ไข้เดงกี่ (Dengue fever ) รวมถึง ไข้เลือดออกเดงกี่ Dengue Hemorrhagic fever เป็นโรคไข้จากไวรัส ที่แพร่โดยยุงที่กระจายมากที่สุดในโลก สาเหตุ โรคนี้เกิดจากไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus ) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม flaviviridae มี 4 สายพันธ์หลัก (serotype)โดยมียุงลาย Aedes aegypti (ยุงลายบ้าน)และAedes albopictus เป็นตัวแพร่กระจายเชื้อ   ไข้เดงกี่ที่รุนแรง(DSS)มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ได้รับการยอมรับครั้งแรกในปี 1950 ในช่วงการระบาดในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย ทุกวันนี้ ไข้จากไวรัสเดงกี่ส่งผลกระทบต่อประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียและละตินอเมริกาและกลายเป็นสาเหตุสำคัญของการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของเด็กและผู้ใหญ่ในภูมิภาคเหล่านี้  ปัจจุบันไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ แต่มีวัคซีนป้องกัน (Dengue Vaccine) ไข้เลือดออก ระยะฟักตัว ระยะฟักตัวระหว่างเริ่มติดเชื้อจนมีอาการ 3-14 วัน (Incubation period) อาการเป็นอย่างไร ในคนที่ได้รับเชื้อเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะเด็ก ส่วนใหญ่จะอาการน้อย (80%) […]

 • Dengue facts 2020 WHO

  ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเชื้อไวรัสเด็งกี่เกิดจากยุงตัวเมียส่วนใหญ่เป็นสปีชีส์Aedes aegypti (ยุงลายบ้าน)และAedes albopictusนอกจากไข้เลือดออกแล้ว ยุงเหล่านี้ยังเป็นพาหะของโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)ไข้เหลือง(Yellow fever)และไวรัสซิก้า (Zika virus)ไข้เลือดออกแพร่หลายไปทั่วเขตร้อนโดยมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง เนื่องจากมีการแพร่ของยุงไปได้มากขึ้นนั่นเองไวรัสไข้เลือดออกทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก Dengue feverในระดับตั้งแต่ไม่แสดงอาการ (อาจไม่รู้ว่าติดเชื้อด้วยซ้ำ) หรือมีไข้ ปวดเมื่อย จนถึงอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในผู้ติดเชื้อ แม้ว่าจะมีน้อยกว่าคนทั่วไป บางคนมีไข้เลือดออกรุนแรง ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการมีเลือดออกรุนแรงความบกพร่องของอวัยวะและ / หรือการรั่วไหลของพลาสมาตามชื่อโรค ไข้เลือดออกที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โรคไข้เลือดออกรุนแรงได้รับการยอมรับครั้งแรกในปี 1950 ในช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย ทุกวันนี้ไข้เลือดออกรุนแรงส่งผลกระทบต่อประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียและละตินอเมริกาและกลายเป็นสาเหตุสำคัญของการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของเด็กและผู้ใหญ่ในภูมิภาคเหล่านี้ ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสของตระกูล Flaviviridae และมีสี่สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด serotypes ของไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก (DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4) เชื่อว่าเมื่อผู้ใดหายจากการติดเชื้อ ผู้นั้นจะภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตกับ serotype นั้น อย่างไรก็ตาม cross-immunity หรือการมีภูมิข้ามสายพันธ์กับ serotypes อื่น ๆ มีเพียงบางส่วนและชั่วคราว การติดเชื้อที่ตามมา (การติดเชื้อรอง) โดย serotypes อื่น ๆ เพิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาโรคไข้เลือดออกรุนแรงได้ […]

Related lists

Hospital Lists