zika

  • Zika virus อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

    Zika virus ไวรัสซิก้า อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ source:WHO เราทราบกันดีกว่า การติดต่อของ Zika virus ส่วนใหญ่เกิดจากพาหะคือ ยุงลาย แต่มีรายงานการติดต่อของไวรัสนี้ ผ่านทางเพศสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี 2008 และมีรายงานมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบัน มีถึง 8 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยทำให้คำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ได้กล่าวไว้ให้ระวังการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เอาไว้ด้วย โดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้ มีรายงานติดต่อของเชื้อจากสามี นำมาติดภรรยาที่ไม่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัสโรคที่อื่นๆ รายงานจากสหรัฐพบว่า ระยะเวลายาวนานที่สุดในการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่เริ่มมีอาการคือ 41 วัน ในปี 2016 มีรายงานตรวจพบเชื้อ zika จากสารคัดหลั่งและในน้ำอสุจิใน 14 วันหลังคนไข้มีอาการ โดยตรวจพบไวรัสจำนวนมากถึง 100000 เท่าของระดับในกระแสเลือด ยิ่งกว่านั้น ในการตรวจหลายๆแห่งพบว่า การคัดหลั่งของไวรัสจากเชื้ออสุจิ คงอยู่เป็นเวลานานกว่าในกระแสเลือด โดยเฉพาะ ในรายงานที่มีการติดเชื้อจากไฮติ นานถึง188วันกว่าเชื้อจะหมดจากอสุจิครับ ดังนั้น คำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ในบรืเวณที่มีการระบาดของไวรัสซิก้า คือ แนะนำเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยและ safe sex ไปด้วย ที่สำคัญกว่านั้นคือ […]

Related lists

Hospital Lists