เบาหวาน

โรคเบาหวานข้อมูล 2014- ปัจจุบัน

ข้อมูลเบื้องต้น เบาหวาน (diabetes mellitus DM) เป็นโรคหนึ่งในกลุ่มโรคเมตาบอลิค(metabolic disease) เกี่ยวเนื่องกับการย่อยสลายน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดไม่ได้ ทำให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูง ซึ่งระดับน้ำตาลที่สูงจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงในอวัยวะต่างๆกันออกไป ระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้วินิจฉัยเบาหวาน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ อัพเดตล่าสุด เมื่อ 2015 คือ FPG (fasting plasma glucose ระดับน้ำตาลในพลาสมา 126 mg/dl)จะถือว่าเป็นเบาหวาน

ข้อมูลเบาหวานจากเว็บเก่าไทยเฮลท์ 2008-2014

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ

ข้อมูลจากเว็บข่าวเก่าไทยเฮลท์ (2012-2017)

โรคเบาหวาน – บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ และข่าว Archive

 • prediabetes ภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน รู้ไว้ตรวจสอบตนเอง
  by CK

  “แม่ไปตรวจร่างกายมา หมอบอกว่าน้ำตาลสูง เสี่ยงต่อเบาหวาน” คุณคงเคยได้ยินและสงสัยว่า มันคืออะไร และเสี่ยงไหม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบาหวาน ข้อมูลจาก เมโยคลินิค สหรัฐอเมริกา สำหรับผู้เสี่ยงต่อเบาหวาน ในภาวะ prediabetes นี้ คือยังไม่เป็นเบาหวานมีระดับน้ำตาลที่ยังสูงไม่ถึงขั้นเบาหวาน แต่สูงกว่าปกติ จากข้อมูลระบาดวิทยา พบว่า มีผู้ใหญ่ชายถึง 1 ใน 10 คน หรือ หญิง…

 • เกณฑ์การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับโรคเบาหวาน
  by CK

  ข้อมูลเก่า!!! เกณฑ์การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับโรคเบาหวาน เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ เสนอเมื่อปี 1997 สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ซึ่งมีสองชนิดคือ ชนิดที่ 1 (พึ่ง อินสุลิน) กับชนิดที่ 2 (ไม่พึ่งอินสุลิน) เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ Diabetes mellitus–positive findings from any two of the following…

 • เบาหวานชนิดที่1 โรคเบาหวานในคนไม่อ้วน แถมเป็นตั้งแต่เด็ก
  by CK

  มีบางครั้ง ที่ผมตรวจคนไข้อายุน้อย ผอม แต่ระดับน้ำตาลสูง “หมอ ผมเป็นเบาหวานได้ไง ไม่เห็นอ้วนเลย” คือคำถามที่จะได้ยินทันที…นั่นคือ คนส่วนใหญ่ คิดว่า คนที่อ้วนเท่านั้น ถึงจะเป็นโรคเบาหวาน หรือไขมัน จริง ๆ แล้วที่ถูกต้องคือ ประมาณ 5-10%ของโรคเบาหวาน เกิดในคนอายุน้อย หรือผอมด้วย เรียกว่า เบาหวานชนิดพึ่งอินสุลิน หรือเบาหวานชนิด1 (insulin dependent…

 • อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  by CK

  อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน คัดมาจาก www.thaimedico.com ขอบคุณ อ.นพ.วิทยา ศรีดามา ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบต่อมไร้ท่อ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นพ.วิทยา ศรีดามา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาหารผู้ป่วยเบาหวานนั้น อาจแบ่งง่ายๆ เป็น 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 ห้ามรับประทาน ได้แก่ อาหารน้ำตาลและขนมหวาน เช่น…

 • ผู้หายป่วยจากโควิด พบเสี่ยงเป็นเบาหวาน โรคหัวใจ และเส้นเลือดอุดตันมากกว่าปกติหลายเท่า

  โควิด พบเสี่ยงเป็นเบาหวาน โรคหัวใจ และเส้นเลือดอุดตันมากกว่าปกติหลายเท่า การติดเชื้อไวรัสโควิด นอกจากจะทำให้เสี่ยงในช่วงเวลาที่เป็นแล้วยังพบว่า มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเพิ่มโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าปกติ การศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ในอังกฤษ โดยรีวิวประวัติจากผู้ป่วยกว่า 4 แสนรายที่หายป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด covid-19 โดยมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจ จนถึงเดือน มค. 2022 ลงในวารสาร PLOS medicine พบว่า อัตราการพบผู้ป่วยเบาหวาน เพิ่ม 81% ในช่วงเกิดอาการ และคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องแม้จะหายป่วยไปแล้วถึง 1-3 เดือน การติดเชื้อเฉียบพลันของไวรัสโควิด 19 ก่อให้เกิดอาการอุดตันของหลอดเลือด เพิ่มจากคนปกติ 6 เท่า โดยเฉพาะ การอุดกั้นของหลอดเลือดในปอดเพิ่มขึ้น 11 เท่า อัตราการเกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติก็เพิ่ม เช่นเดียวกันกับ การอุดตันของหลอดเลือดดำส่วนอื่น การศึกษาจากแหล่งเพิ่มเติม พบ อัตราการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ยังเพิ่มจนกระทั่ง 3 เดือนภายหลังจากหายจากโควิดแล้ว อย่างไรก็ตาม มีข้อวิจารณ์ว่า เรายังไม่สามารถสรุปได้อย่างเต็มปาก เพราะผู้ที่เป็นโควิด นอกจากจะมีปัจจัยเสี่ยงกว่าคนปกติ ยังเป็นผู้ที่มีแนวโน้มน้ำหนักเกิน ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเบาหวานอยู่แล้วด้วย

 • โรคเบาหวาน อัพเดต ชนิด และการวินิจฉัย

  ชนิดของโรคเบาหวาน Classification of Diabetes Mellitus (American diabetes association classification 2016) เบาหวานชนิดที่ 1

 • โรคเบาหวานแบบแปลก LADA และ FCPD

  โรคเบาหวานเป็นโรคทางเมตาบอลิค ที่มีความซับซ้อน หลากหลาย จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังมีการค้นพบ โรคเบาหวานที่มีความแปลกๆอยู่เรื่อย วันนี้จะเสนอเรื่องของเบาหวานที่มีความแปลกจากชนิดที่เราคุ้นเคยกันครับ

 • Metformin use and reduced kidney function

  The use of metformin is contraindicated in patients with factors predisposing to lactic acidosis, including impaired renal function. The precise renal thresholds for the safe use of metformin remain uncertain. Improved clinical outcomes with metformin have been reported in observational studies of patients with diabetes and renal impairment (estimated glomerular filtration rate [eGFR] 45 to […]

Related lists

Hospital Lists