ปวดหัว

  • Ajovy (fremanezumab-vfrm)ยาใหม่รักษาไมเกรน

    Ajovy (fremanezumab) (anti-CGRP) เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขัดขวางการกระตุ้นโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการเกิดไมเกรน เป็นยาฉีดตัวใหม่ที่ FDA รับรอง ใช้เป็นยาฉีดตั้งแต่ปี 2018 สะดวกต่อการใช้เพราะฉีดแค่เดือนละครั้งหรือทุกๆ 3 เดือน Ajovy (fremanezumab) มีจำหน่ายในรูปแบบปากกาฉีดอัตโนมัติ(autopen)หรือ prefilled syringe

  • Aimovig ยาฉีดรักษาไมเกรน

    ยาฉีดตัวใหม่ในการรักษาไมเกรน Aimovig ยาฉีดรักษาไมเกรนใหม่ (ant-CGRP) ยาต้านไมเกรนชนิดใหม่ รักษาและป้องกันไมเกรนโดยยับยั้งการกระตุ้นโปรตีนที่เรียกว่า แคลซิโตนิน ยีน รีเลท เป๊บไตด์ ซึ่งทำให้เส้นเลือดขยายตัวAimovig (anti-CGRP) is a monoclonal antibody that blocks the activation of a certain protein that can produce a migraine attack. This protein, called calcitonin gene- related peptide (CGRP), can cause blood vessels to dilate and cause inflammation and migraine headache pain.

  • กลไกการปวดหัวจากไมเกรน สารสื่อประสาท ก้านสมองควบคุมผิดปกติ อัพเดต2020

    ปวดศีรษะไมเกรน Migraine ไมเกรน(migraine headache)เป็นอาการปวดศีรษะที่เรารู้จักกันดี ใครไม่เคยเป็นบ้าง? ความรู้จากหลายทศวรรษที่ผ่านมาบอกเราว่า ไมเกรน เกิดจากการหลั่งสารสื่อประสาทที่ผิดปกติ ทำให้เส้นเลือดในสมอง คลาย และหดตัวสลับไปมา เกิดการอักเสบ และปวดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ จากการศึกษาวิจัยใหม่ๆ พบว่า แม้ว่าที่จริงแล้ว ไมเกรน น่าจะเกิดจากปัญหาของ ก้านสมอง (brainstem) ที่อยู่ภายใน ที่เป็นตัวควบคุม การบีบและขยายของเส้นเลือด และการควบคุมการตอบสนองต่อความรู้สึกเจ็บปวด อาการปวดหัวไมเกรนส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีตัวกระตุ้น (triggers) ที่เราพบบ่อยๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ความกดอากาศ ความชื้น อาหารบางอย่าง เช่น ชา กาแฟ วานิลลา กล้วยหอมฯลฯ การอดกาแฟ (จากที่เคยดื่ม) การอดนอน หรือการนอนเยอะเกินจากที่เคย การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน ยาคุม เมนส์ ความเครียด การกระตุ้นโดยแสง เสียงดัง ความเปลี่ยนแปลงความสว่างไปมา ตัวกระตุ้นเหล่านั้น ทำให้เส้นเลือดบริเวณรอบสมอง ขยายตัวมากเกินไป การที่มันขยายตัวมาก จะไปกระตุ้น Trigeminal nerve […]

Related lists

Hospital Lists