ไข้

  • รู้โรคตามอาการ หิด เหาโลน

    รู้โรคตามอาการ 2 จากเว็บไทยเฮลท์ 2020บทความเก่า จากเว็บThaihealth2020

  • ไข้ มีผื่น การวินิจฉัยแยกโรค

    ไข้ ร่วมกับการมีผื่น เป็นโรคอะไรได้บ้าง ไข้ ที่เป็นแบบเฉียบพลัน หรือกึ่งเฉียบพลัน และมีผื่น หรือบางทีเรียกไข้ออกผื่น มีหลากหลายลักษณะ สามารถนำลักษณะผื่นมาช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้ ในกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ เช่น

  • ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI acute febrile illness

    ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI Acute Febrile Illness ภาวะไข้ Fever จุดเริ่มต้นของการวัดไข้ในคนไม่แน่ชัด แต่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือ 1-2ศตวรรษก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งปี 1868 จึงมีการระบุอุณหภูมิคนปกติที่ 37 องศาเซลเซียส คำจำกัดความของไข้ คือ มีอุณหภูมิร่างกายเช้า ที่มากกว่า  37.2 c (98.9 F) และอุณหภูมิช่วงเย็น มากกว่า 37.7 c(99.9 F)

Related lists

Hospital Lists