NursingCare

สุขภาพองค์รวม : ไทยเฮลท์ จัดกลุ่มการดูแลตนเอง และการดูแลแบบองค์รวม โดยรวมถึงการใช้สมุนไพร แพทย์ทางเลือก เช่นการฝังเข็ม และการบริบาลผู้สูงอายุหรือ nursing care การดูแลฉุกเฉิน

  1. Nursing Care การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือการช่วยเหลือผู้ป่วย
  2. การดูแลตนเองในโรคที่พบบ่อย เช่นอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
  3. ความรู้เกี่ยวกับยา วัคซีน
  4. สมุนไพรและการฝังเข็ม

Nursing Care

Related lists

Hospital Lists