ข่าวดี นักวิจัยพบภูมิต่อโควิด 19 ใน T cells แม้ตรวจไม่พบจากเทสต์ปกติ

นี่น่าจะเป็นข่าวดี นักวิจัยพบว่า คนที่แม้ตรวจภูมิ(Anyibody)ต่อโควิด เป็นผลลบ แต่มีภูมิที่ T cells

นักวิจัยจากสวีเดน ตรวจสอบเลือด จากผู้เคยได้เชื้อโคโรนาา ไวรัส covid 19 จำนวน 200 ราย โดยตรวจควบคู่ทั้ง t cells และ Antibody โดยพบว่า มีบางราย ตรวจไม่พบแอนติบอดี้จากการตรวจปกติ แต่พบใน T cells

T cells เป็นเซลร่างกายที่คอยกำจัดเซลที่ติดเชื้อ การทำงานของมันแตกต่างจาก แอนติบอดี้ Antibody กล่าวคือ แอนติบอดี้จะกำจัดเชื้อไวรัส ก่อนที่มันจะเข้าสู่เซลต่างๆของร่างกาย แต่ T cells จะจับกินเซลที่มีการติดเชื้อไวรัส

ศาสสตราจารย์ Altman จาก อิมพีเรียลคอลเลจ กล่าวว่า เป็นการศึกษาที่ดี ที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ เพราะการตรวจแอนติบอดี้อย่างเดียว อาจไม่สามารถบอกระดับภูมิคุ้มกันทั้งหมด หมายถึง Herd Immunity อาจมีอยู่มากกว่าที่เราคาด

อย่างไรก็ดี เราต้องมีการวิจัยต่อว่า T cells เหล่านั้น เป็นแค่ยับยั้งไม่ให้ร่างกายแสดงอาการติดเชื้อ หรือช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อเหมือนแอนติบอดี้

เนื้อหาทั้งหมดใน