ผู้หายป่วยจากโควิด พบเสี่ยงเป็นเบาหวาน โรคหัวใจ และเส้นเลือดอุดตันมากกว่าปกติหลายเท่า

โควิด พบเสี่ยงเป็นเบาหวาน โรคหัวใจ และเส้นเลือดอุดตันมากกว่าปกติหลายเท่า

การติดเชื้อไวรัสโควิด นอกจากจะทำให้เสี่ยงในช่วงเวลาที่เป็นแล้วยังพบว่า มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเพิ่มโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าปกติ

การศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ในอังกฤษ โดยรีวิวประวัติจากผู้ป่วยกว่า 4 แสนรายที่หายป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด covid-19 โดยมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจ จนถึงเดือน มค. 2022 ลงในวารสาร PLOS medicine พบว่า อัตราการพบผู้ป่วยเบาหวาน เพิ่ม 81% ในช่วงเกิดอาการ และคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องแม้จะหายป่วยไปแล้วถึง 1-3 เดือน

การติดเชื้อเฉียบพลันของไวรัสโควิด 19 ก่อให้เกิดอาการอุดตันของหลอดเลือด เพิ่มจากคนปกติ 6 เท่า โดยเฉพาะ การอุดกั้นของหลอดเลือดในปอดเพิ่มขึ้น 11 เท่า อัตราการเกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติก็เพิ่ม เช่นเดียวกันกับ การอุดตันของหลอดเลือดดำส่วนอื่น

การศึกษาจากแหล่งเพิ่มเติม พบ อัตราการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ยังเพิ่มจนกระทั่ง 3 เดือนภายหลังจากหายจากโควิดแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีข้อวิจารณ์ว่า เรายังไม่สามารถสรุปได้อย่างเต็มปาก เพราะผู้ที่เป็นโควิด นอกจากจะมีปัจจัยเสี่ยงกว่าคนปกติ ยังเป็นผู้ที่มีแนวโน้มน้ำหนักเกิน ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเบาหวานอยู่แล้วด้วย

เนื้อหาทั้งหมดใน
,