Covid 19 Facts 2020 ข้อมูลพื้นฐานโควิด19

covid1

Covid 19 โควิด ​19 โรคไวรัสอุบัติใหม่ที่ทุกคนควรทราบ

 • Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) is the name given to the 2019 novel coronavirus. COVID-19 is the name given to the disease associated with the virus. SARS-CoV-2 is a new strain of coronavirus that has not been previously identified in humans.
 • It can spread from person to person quite easily .
 • The virus has spread throughout the world.
 • COVID-19 symptoms can range from mild or no symptoms to severe illness
 • โควิด -19 เป็นชื่อเรียกโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Coronavirus สายพันธ์ใหม่คือ SARS CoV 2(ไวรัสที่ทำให้เกิดอาการระบบหายใจรุนแรง)
 • เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดต่อจากคนสู่คน
 • มีการระบาดไปทั่วโลกแล้ว
 • อาการของโควิด อาจจะไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย(เป็นส่วนใหญ่) จนกระทั่งมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
covid3
 • Know how Covid-19 is spread
 • You can become infected by coming into close contact (about 6 feet or two arm lengths) with a person who hasCOVID-19.
 • You can become infected from respiratory droplets when an infected person coughs, sneezes, or talks
 • You may also be able to get it by touching a surface or object that has the virus on it, and then by touching your mouth, nose, or eyes
 • โควิด19 ระบาดอย่างไร
 • เราสามารถติดเชื้อโควิด 19 ได้ถ้าอยู่ในระยะใกล้กว่า 2 เมตร กับผู้ป่วยโควิด
 • เชื้อกระจายโดย Droplets ละอองฝอย ที่ผู้ป่วย ไอ จาม หรือพูดออกมา
 • เชื้อสามารถหล่นมาติดตามผนัง ลูกบิด พื้นโต๊ะ จานชามฯลฯ ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงสัมผัสของเหล่านี้ที่สงสัยว่ามีผู้ป่วยมาใช้ หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงเอามือสกปรกมาจับหน้า ตา จมูก ปาก หู
covid4
 • Prevent the spread if you are sick
 • Stay home if you are sick, except to get medical care.
 • Avoid public transportation, ride-sharing, or taxis.
 • Separate yourself from other people and pets in your home.
 • There is no specific treatment for COVID-19, but you can seek medical care to help relieve your symptoms.
 • If you need medical attention, call ahead.
 • ป้องกันการแพร่ระบาด ถ้าคุณป่วย
 • ถ้าคุณมีอาการป่วย ไข้ หวัด ไอ จามเล็กน้อย พยายามอยู่ที่บ้าน ยกเว้นต้องไปพบแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการขึ้นรถสาธารณะต่างๆ
 • แยกตนออกจากบุคคลท่านอื่นในบ้าน แยกภาชนะ รวมถึงสัตว์เลี้ยง
 • ไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจง แต่มีการรักษาตามอาการ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น คุณสามารถเรียกทีมแพทย์ได้เสมอ และอย่าลังเลจนอาการแย่
covid2
 • Practice Social distancing
 • Buy groceries and medicine, go to the doctor, and complete banking activities online when possible
 • If you must go in person , stay at least 2 meters or 6 feet away from others , wear facemask and disinfect items you must touch.
 • Get deliveries and take out, and limit in-person contact as much as possible.
 • ปฏิบัติตามกฎ การรักษาระยะห่าง Social distancing
 • ซื้อสิ่งของ ยา ทางออนไลน์ หรือธุรกรรมออนไลน์ถ้าทำได้
 • ถ้าต้องไปในสถานที่มีผู้คน รักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร หรือ 6 ฟุต ล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเมื่อจับต้องสิ่งของต่างๆ ใช้ผ้าปิดปากจมูกเวลาอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คน
 • พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น
 • Everyone is at risk of getting COVID-19.
 • Older adults and people of any age who have serious underlying medical conditions may be at higher risk for more
 • severe illness.
 • คนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ แต่จะมีบางคนที่จะมีอาการหนัก
 • โดยทั่วไป 70-80%ของผู้ที่ติดเชื้ออาการจะไม่รุนแรง มีแค่ 20%จะรุนแรง ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคอ้วน โรคไต มะเร็ง

สำหรับรายละเอียดเจาะลึกและอัพเดต สามารถอ่านได้ที่

ข้อมูลอัพเดตแบบละเอียด สำหรับโควิด 19

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4.50 out of 5)
loadingLoading…
เนื้อหาทั้งหมดใน