โรคมือเท้าปากเปื่อย

มือ เท้า ปาก เปื่อย(HFM)หรือ มือ ปาก เท้า มือ เท้า ปาก เปื่อย หรือ hand foot mouth syndrome เกิดจากเชื้อค๊อกแซกกี่ A (COXSACKIC VIRUS A) ซึ่งเชื้อนี้จะไม่รุนแรง เป็นแล้วหายเองได้ แต่ถ้าเป็นจากเชื้อค๊อกแซกกี่ B…