ตรวจสุขภาพ ไขมันในเลือดสูง 1

“ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เป็นอย่างไร ต้องตรวจและมีวิธีการรักษาอย่างไร มีคำตอบจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมต่อมไร้ท่อ ร่วมกัน เป็นแบบถามตอบง่าย ๆ ครับ

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ คืออะไร
คือภาวะที่ไขมันในกระแสเลือดผิดปกติ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเนื่องจากมีไขมันไปเกาะ ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ ก่อให้เกิดโรคได้ 3 ชนิดคือ โรคหลอดเลือดสมอง ตีบ ทำให้เกิด อัมพฤกษ์ และอัมพาตโรคเส้นเลือดตีบตามแขนขา และโรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ ทำให้หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอ้วนทุกคนเสมอไป นะครับ เพราะระดับไขมันในเลือด บางทีเป็นกรรมพันธ์ แม้ผู้นั้นจะผอมก็ตาม
อาการอย่างไรที่บอกว่าไขมันในเลือดสูง และเมื่อไรต้องควรตรวจระดับไขมันในเลือด
เป็นความเข้าใจผิดอยู่มากที่บางคนคิดว่าเวลามีอาการเวียน หรือแขนขาชา แล้วคิดว่าไขมันในเลือดสูง จริง ๆ แล้วตัวไขมันในเลือดสูง ไม่ก่อให้เกิดอาการโดยตัวของมันเอง อาการจะเกิดจากผลของมัน คือการตีบตันของเส้นเลือด หรือการไปสะสมยังที่ต่าง ๆ เช่น เอ็นข้อมือ เท้า ฝ่ามือ เป็นต้น
ควรตรวจระดับไขมันในผู้ใดบ้าง
1. ผู้ที่ยังไม่ป่วย แต่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เช่น
– โรคความดันเลือดสูง
– โรคเบาหวาน
– ประวัติสูบบุหรี่
– ชายที่อายุมากกว่า 45 หญิงที่อายุมากกว่า 55
– โรคอ้วน
– ประวัติหัวใจขาดเลือด
– ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือระดับไขมันในเลือดสูง
– เป็นผู้ที่อาศัยในเมือง
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
3 ้ไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่อายุมากกว่า 35 ปี
ระดับไขมันอะไรบ้างที่มีการตรวจกัน

1. cholesterolโคเลสเตอรอล ไขมันชนิดร้าย ส่วนใหญ่เวลาเราไปตรวจกัน จะพูดถึงตัวนี้มาก โคเลสเตอรอลมีแบบรวมทั้งหมด และแบบที่คำนวณออกมาเป็นค่า แอลดีแอล (LDL)คอเลสเตอรอล แบบที่แพทย์ทั่วโลกใช้ คือ แบบหลัง
2. ไตรกรีเซอร์ไรด์ ไขมันชนิดร้ายอีกตัว
3. เอชดีแอล(HDL)โคเลสเตอรอล ไขมันดี ควรจะมีค่าสูง ๆ ไว้

ภาคต่อไปดูวิธีการวินิจฉัยไขมันในเลือดสูง และการปฎิบัติตน related infos:ดูตอน 2 การเตรียมตัวเจาะเลือด และการวินิจฉัย,”