ริดสีดวงทวารหนัก ตอน1

โรคริดสีดวงทวารหนัก เป็นโรคที่พบบ่อย และส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้พบแพทย์จนกว่าเป็นมาก มักมีคำถามเสมอว่าเป็นแล้วจะหายหรือไม่ อย่างไร ข้อมูลความรู้จากรพ.กรุงเทพครับ กลไกการเกิดโรคริดสีดวงทวารหนัก ทวารหนัก เป็นส่วนที่ติดต่ออกมาจากลำไส้ และมาเปิดออกนอกร่างกาย มีความยาวประมาณ 4 ซม. ถูกแบ่งครึ่งออกเป็นสองส่วนโดยเส้นรอบวงที่เรียกว่า แนวเส้นประสาท ส่วนที่อยู่สูงกว่าแนวเส้นประสาท เรียกว่า รูทวารหนัก (Anal canal) ซึ่งจะไม่มีเส้นประสาท และไม่เจ็บปวด ที่ผนังของรูทวารหนัก จะมีเนื้อเยื่อออกมาเป็นก้อนนูนโดยรอบ เรียกว่า…