เจ็บข้อศอกจากการตีเทนนิสหรือกอล์ฟ (tennis or golfer elbow)

หลายท่านเคยเจ็บบริเวณที่เอ็นเกาะศอกด้านนอก ถ้าเป็นข้างขวา อาจเรียกว่า tennis elbow ที่ข้างซ้าย เรียกว่า golfer elbow เรามาดูวิธีวินิจฉัยและปฏิบัติจากสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครับ ที่ยึดเกาะกล้ามเนื้อ ที่กระดูกข้อศอกด้านนอกอักเสบ (Tennis elbow) แพทย์หญิงนวพร ชัชวาลพาณิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล