ปัญหาเด็กไม่พูดหรือพูดช้า

ปัญหาเด็กไม่พูดหรือพูดช้า ข้อมูลจากสายด่วนสุขภาพจิตโดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 1-2 ปี จะเริ่มพูดเป็นคำ ๆ ได้แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูด เมื่ออายุได้ 1-2 ปี แล้ว อาจมีสาเหตุได้จาก -ความผิดปกติของระบบการได้ยิน หรือ -มีการใช้หลายภาษาในครอบครัว ทำให้เด็กเกิดความสับสนในการพูด หรือ -เด็กมีภาวะของโรคบางโรค เช่น สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติค…

รู้จักโรค learning disability (LD)

ความบกพร่องทางความสามารถทางการเรียนรู้ วิธีการ และการช่วยเหลือ แปลและเรียบเรียงจาก schoolhouse block :Handling learning disabilities โดย Angela Mitchell ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สงสัยว่าลูก จะมีปัญหาการเรียนรู้ “jenny ลูกของฉันมีปัญหาแน่ ๆ เลย เขาไม่ค่อยสนใจการเรียนบางครั้งแย่เอามาก ๆ” ซินดี้ นอร์ตัน บอก แย่มากทีเดียว เธอมีปัญหามากเมื่อเทียบกับพี่สาวของเธอ…