โรคแพ้ยา Stevens Johnson syndrome

ถ้าหากจะลองไล่รายชื่อโรคที่แพทย์ไม่ต้องการจะเจอในชีวิตหนึ่ง โรคแพ้ยาชนิดรุนแรง สตีเวนส์ จอห์นสัน Stevens johnsons syndrome (SJS) และ TENS หรือ toxic epidermal necrolysis คงเป็นโรคที่อยู่ในลำดับต้น ๆ เพราะเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้ บางรายไม่เคยมีประวัติแพ้ยาก็เกิด บางรายเกิดจากการติดเชื้อเริม และเมื่อเป็นแล้วอัตราตายสูงถึง25-80%

เชื้อรา candida ที่ผิว ช่องคลอด และปาก

เชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนัง,ช่องคลอดและปาก ,oral ,vaginal and superficial candidiasis Superficial Candida infection เชื้อที่ทำให้เกิดโรคได้บ่อยคือ Candida albicans ซึ่งพบเป็น normal flora อยู่แล้วในบริเวณเยื่อบุปาก, ทางเดินอาหารและช่องคลอด โดยอยู่ในรูปของ yeast form เมื่อมีปัจจัยส่งเสริมที่เหมาะสม จึงจะทำให้เกิดโรคขึ้น โดยตัวเชื้อจะเปลี่ยน form เกิดมีทั้ง…

โรคหิด scabiasis

โรคหิด,scabiasis โรคหิด (Scabies) เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากตัวหิด ซึ่งเป็นตัวไรเล็ก ๆ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นจุดขาวเล็ก ๆ ติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคหิด หรือการใช้เสื้อผ้า เครื่องใช้ ที่นอนร่วมกัน เนื่องจากตัวเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายได้ 2-3 วัน สาเหตุ

เกลื้อน pityriasis versicolor

เกลื้อน , pityriasis versicolor โรคเกลื้อน (Pityriasis versicolor) เกิดจากเชื้อ Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare, P. ovale) ซึ่งเป็น lipophilic yeast และพบเป็น normal flora ในรูขุมขน โดยปกติเชื้อจะอยู่ในรูปของ yeast form การจะเกิดโรคเกลื้อนขึ้นหรือไม่จึงขึ้นกับ…

ผื่นแพ้สัมผัส contact dermatitis

ผื่นแพ้สัมผัส ผื่นแพ้สัมผัสคือการอักเสบของผิวหนัง ที่เกิดจากการที่ผิวหนังสัมผัสกับสารนั้น เช่น โลหะ , ยาง ,เครื่องสำอางเป็นต้น สารที่ทำให้เกิดอาการผื่นแพ้สัมผัส เราเรียกว่า ” Allergen ” อาการแพ้ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ ผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการระคายเคืองโดยตรงprimary irritant contact dermatitis เช่นโดนกรด ด่าง โดยไม่เกิดจากภูมิคุ้มกัน ผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการแพ้

ฝ้า melasma

ฝ้าคือการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี ทำให้มีการสร้างเม็ดสีหรือ melanin เมลานิน เพิ่มแบ่งง่ายๆเป็น 2 ชนิด 1. แบบตื้น (Superficial type) ลักษณะเป็นสีน้ำตาลขอบชัด ขึ้นเร็ว หายเร็ว รักษาโดยการใช้ยาทาฝ้าอ่อนๆและยากันแดด สามารถหายได้ 2. แบบลึก (Deep type) ลักษณะเป็นสีม่วงๆอมน้ำเงิน ขอบเขตไม่ชัด ไม่หายขาด การทายาฝ้าอ่อนๆและยากันแดดพอทำให้ดีขึ้นได้ การเกิดฝ้า