ฝ้า melasma

ฝ้าคือการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี ทำให้มีการสร้างเม็ดสีหรือ melanin เมลานิน เพิ่มแบ่งง่ายๆเป็น 2 ชนิด
1. แบบตื้น (Superficial type) ลักษณะเป็นสีน้ำตาลขอบชัด ขึ้นเร็ว หายเร็ว รักษาโดยการใช้ยาทาฝ้าอ่อนๆและยากันแดด
สามารถหายได้
2. แบบลึก (Deep type) ลักษณะเป็นสีม่วงๆอมน้ำเงิน ขอบเขตไม่ชัด ไม่หายขาด
การทายาฝ้าอ่อนๆและยากันแดดพอทำให้ดีขึ้นได้
การเกิดฝ้า

การเกิดฝ้า ยังไม่ทราบพยาธิกำเนิดที่แน่ชัด แต่เชื่อว่า อาหาร เครื่องสำอาง ฮอร์โมน และพันธุกรรม มีส่วนในการเกิด และโดนกระตุ้นจากแสงแดด

คำแนะนำ
1. คนเป็นฝ้าไม่ควรใช้ยาเอง ยารักษาฝ้าบางชนิด มีส่วนผสมของไฮโดรควิโนน ทำให้เกิดการติด และผลเสียที่สำคัญคือหน้าดำจากสารอีกชนิดหนึ่งที่รักษายากกว่า บางครั้งอาจได้สารพวกปรอท และสารอื่น เช่นเสตียรอยด์ ทำให้หน้าบาง เส้นเลือดขึ้นตามหน้าได้

2. แสงแดดทำให้เป็นฝ้า และทำให้ฝ้าเห่อขึ้นได้ เพราะฉะนั้น คนเป็นฝ้าต้องใช้ยากันแดด (SPF > 15 )เป็นอย่างน้อย และหลีกเลี่ยง แสงแดดเสมอ

การรักษาแนวใหม่ เช่นการรับประทานยาในกลุ่ม tranexamic และสารที่อ้างว่า ช่วยยับยั้งการทำงานของเซล เมลาโนไซท์ที่สร้างเม็ดสี แม้มีส่วนช่วย แต่ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด