วงจรชีวิตยุงลาย

admin_75
วงจรชีวิตยุงลาย

dengue-prevention-control-ro7-presentation-10-638
1. ไข่ Eggs
– ไข่ในภาชนะ บริเวณเปียกๆ แต่เหนือน้ำเล็กน้อย
– ไข่ได้ 100 ฟองต่อครั้ง
– แข็ง ติดกับขอบภาชนะได้ดี คล้ายมีกาว สามารถอยู่ภายนอกได้ถึง 8 เดือน
2. Larva ตัวอ่อน
– จะออกจากไข่เมื่อระดับน้ำมาท่วมไข่เท่านั้น แสดงว่าจะออกมาเมื่อมีฝนเพิ่ม หรือคนมาเติมน้ำ
– กินพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
– เปลี่ยนแปลงตัว 3 ครั้ง จะกลายเป็นดักแด้ Pupa ซึงอาจใช้เวลาแค่ 5 วัน
3. Pupa ตัวโม่ง
– เปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยใน 2-3 วัน
4. ตัวเต็มวัย

ข้อควรทราบ
ยุงลายตัวผู้ตอมดอกไม้ ตัวเมียจะกินเลือดคนเพื่อสร้างไข่
หลังยุงตัวเมียกินเลือดเสร็จจะหาแหล่งน้ำออกไข่
ยุงลาย ไม่ออกหากินไกล แค่ไม่กี่เมตรรอบๆ
ยุงลาย ชอบกัดคน มากกว่าสัตว์
ยุงลาย ชอบอยู่อาศัยใกล้ๆคน