วงจรการแพร่เชื้อไวรัสไข้เลือดออก

วงจรการแพร่เชื้อไวรัสไข้เลือดออกadmin_76

1.ยุงลายกัดเด็กป่วย
2.ยุงที่มีเชื้อไปกัดเด็กปกติ