ยุงลาย

ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ความรู้เกี่ยวกับยุงและยุงลาย ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกเป็นแมลงจำพวกหนึ่งที่สำคัญมีอยู่ 2 ชนิด คือ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)และ ยุงลายสวน (Aedes albopictus) ยุงลายเป็นยุงที่มีขนาดปานกลาง ความแตกต่างของยุงลายบ้าน และยุงลายสวน ข้อพิจารณา ยุงลายบ้าน (A. aegypti) ยุงลายสวน (A. albopictus)   เป็นยุงขนาดเล็กประมาณ 3-4  มม. บินได้ว่องไว สันหลังอก ที่มา:http://dpc10.ddc.moph.go.th/vbdc105/04/k3.html…