เกณฑ์การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับโรคเบาหวาน

ข้อมูลเก่า!!! เกณฑ์การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับโรคเบาหวาน เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ เสนอเมื่อปี 1997 สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ซึ่งมีสองชนิดคือ ชนิดที่ 1 (พึ่ง อินสุลิน) กับชนิดที่ 2 (ไม่พึ่งอินสุลิน) เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ Diabetes mellitus–positive findings from any two of the following…

เบาหวานชนิดที่1 โรคเบาหวานในคนไม่อ้วน แถมเป็นตั้งแต่เด็ก

มีบางครั้ง ที่ผมตรวจคนไข้อายุน้อย ผอม แต่ระดับน้ำตาลสูง “หมอ ผมเป็นเบาหวานได้ไง ไม่เห็นอ้วนเลย” คือคำถามที่จะได้ยินทันที…นั่นคือ คนส่วนใหญ่ คิดว่า คนที่อ้วนเท่านั้น ถึงจะเป็นโรคเบาหวาน หรือไขมัน จริง ๆ แล้วที่ถูกต้องคือ ประมาณ 5-10%ของโรคเบาหวาน เกิดในคนอายุน้อย หรือผอมด้วย เรียกว่า เบาหวานชนิดพึ่งอินสุลิน หรือเบาหวานชนิด1 (insulin dependent…

อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน คัดมาจาก www.thaimedico.com ขอบคุณ อ.นพ.วิทยา ศรีดามา ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบต่อมไร้ท่อ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นพ.วิทยา ศรีดามา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาหารผู้ป่วยเบาหวานนั้น อาจแบ่งง่ายๆ เป็น 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 ห้ามรับประทาน ได้แก่ อาหารน้ำตาลและขนมหวาน เช่น…