ค้นพบประโยชน์ของแม่เหล็กในการรักษาโรค

เป็นเวลานาน ที่ประโยชน์ของแม่เหล้ก ในทางการแพทย์ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัด แต่ได้มีการนำแม่เหล็ก มาใช้รักษาโรคต่างๆ ดังที่พบทั่วไป ผลการวิจัยใหม่ ตีพิมพ์ในวารสาร sciencedaily พบว่าแม่เหล็กในขนาดที่สูง สามารถลดอาการบวมอักเสบได้

คนไทยเป็นโรคซึมเศร้าถึง 3 ล้าน แต่มาพบแพทย์ไม่ถึงแสน

เป็นที่น่าประหลาด ในช่วงนี้ มีข่าวคนฆ่าตัวตายเพราะซึมเศร้าเยอะติดๆกัน แต่พอมาฟังข่าวอธิบดีกรมสุขภาพจิตมาเผย ก็ไม่เป็นเรื่องแปลกอีกต่อไป เพราะคนไทยจำนวนน้อยมาก ที่เข้าหาจิตแพทย์

คำแนะนำและการปฏิบัติตนในคุณแม่ตั้งครรภ์

การปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ์ เริ่มตั้งแต่ ทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์ วิธีดูแลตนเอง การไปตรวจ วัคซีน สุขภาพเด็กในครรภ์ สรุปอย่างง่ายเพื่อคุณแม่มือใหม่ครับ ท่านทราบได้อย่างไรว่าตัวเองตั้งครรภ์ ? ในการปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องระหว่างที่ตั้งครรภ์นั้นจำเป็นมาก สำคัญมากที่สุด นั่นก็เพราะท่านที่กำลังตังครรภ์จะได้มีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดีไม่เสื่อมโทรม ร่างกายจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพดี ทารกที่คลอกออกมาก็จะมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์สมดังปรารถนาของผู้เป็นมารดาและบิดา คราวนี้ท่านจะต้องพิจารณาดูว่า ตนเองกำลังตั้งครรภ์หรือไม่ มีวิธีสังเกตตัวเองได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

ชักจากไข้สูง febrile convulsion

ชักจากไข้สูง (Febrile convulsion) ชักจากไข้สูง หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นขณะมีไข้สูง เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยไม่รวมถึงการติดเชื้อของสมองและเยื้อหุ้มสมอง พบเป็นสาเหตุอันดับแรกๆ ของอาการชักที่มีไข้ร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้ประมาณร้อยละ 3-5 ของเด็กในวัยนี้ และร้อยละ 50-70 ของเด็กเหล่านี้ จะมีอาการชักร่วมกับไข้เพียงครั้งเดียว เด็กเล็กที่เคยชักจากไข้สูงมาครั้งหนึ่งแล้วประมาณร้อยละ 30-50 อาจมีอาการชักซ้ำได้อีกเมื่อมีไข้สูง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องก็สามารถป้องกันมิให้ชักซ้ำได้

จิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็ก

จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก นงพงา ลิ้มสุวรรณ พ.บ. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี บทนำ ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาก และคงจะมากขึ้นตามลำดับในวันข้างหน้า สุขภาพ กายของเด็กไทยก็ได้รับการดูแลดีขึ้นตามไปด้วย จากความสามารถของกุมารแพทย์ แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ สำคัญพอๆกับสุขภาพกาย คือ สุขภาพจิตของเด็ก เพราะผู้ที่สุขภาพดีควรจะดีทั้งกายและใจ กายและใจ