ชักจากไข้สูง febrile convulsion

ชักจากไข้สูง (Febrile convulsion) ชักจากไข้สูง หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นขณะมีไข้สูง เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยไม่รวมถึงการติดเชื้อของสมองและเยื้อหุ้มสมอง พบเป็นสาเหตุอันดับแรกๆ ของอาการชักที่มีไข้ร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้ประมาณร้อยละ 3-5 ของเด็กในวัยนี้ และร้อยละ 50-70 ของเด็กเหล่านี้ จะมีอาการชักร่วมกับไข้เพียงครั้งเดียว เด็กเล็กที่เคยชักจากไข้สูงมาครั้งหนึ่งแล้วประมาณร้อยละ 30-50 อาจมีอาการชักซ้ำได้อีกเมื่อมีไข้สูง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องก็สามารถป้องกันมิให้ชักซ้ำได้

เจ็บข้อศอกจากการตีเทนนิสหรือกอล์ฟ (tennis or golfer elbow)

หลายท่านเคยเจ็บบริเวณที่เอ็นเกาะศอกด้านนอก ถ้าเป็นข้างขวา อาจเรียกว่า tennis elbow ที่ข้างซ้าย เรียกว่า golfer elbow เรามาดูวิธีวินิจฉัยและปฏิบัติจากสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครับ ที่ยึดเกาะกล้ามเนื้อ ที่กระดูกข้อศอกด้านนอกอักเสบ (Tennis elbow) แพทย์หญิงนวพร ชัชวาลพาณิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆ แก้ได้ด้วยอาหาร

กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย แก้ได้ด้วยอาหาร Drink juice, eat yogurt to avoid bladder infection Last Updated: 2003-03-07 13:00:10 -0400 (Reuters Health) ดื่มน้ำส้มและโยเกิร์ต ป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบ การวิจัยใหม่ ตีพิมพ์ลงใน american journal of clinical…

ริดสีดวงทวารหนัก 2 การดูแลรักษา

การดูแลตนเองและป้องกันรักษาริดสีดวงทวารหนัก เลี่ยงพฤติกรรมที่กล่าวมาในส่วนแรก เช่นการท้องผูก ถ่ายนาน อ่านหนังสือไป ให้รับประทานน้ำมาก ๆ อาหารที่มีกากใยมาก ถ้าปวดมาก อาจต้องพึ่งยาแก้ปวด แก้อักเสบ แช่ก้นในน้ำอุ่นทุกวันหลังถ่าย ประมาณ 15 นาที และอาจต้องใช้ยาระบายในขณะที่มีอาการ ยาเหน็บ เช่น พร็อคโตซีดิล เชอริพร็อค และ อนูซอล วันละ 1-3 ครั้งประมาณ…

ริดสีดวงทวารหนัก ตอน1

โรคริดสีดวงทวารหนัก เป็นโรคที่พบบ่อย และส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้พบแพทย์จนกว่าเป็นมาก มักมีคำถามเสมอว่าเป็นแล้วจะหายหรือไม่ อย่างไร ข้อมูลความรู้จากรพ.กรุงเทพครับ กลไกการเกิดโรคริดสีดวงทวารหนัก ทวารหนัก เป็นส่วนที่ติดต่ออกมาจากลำไส้ และมาเปิดออกนอกร่างกาย มีความยาวประมาณ 4 ซม. ถูกแบ่งครึ่งออกเป็นสองส่วนโดยเส้นรอบวงที่เรียกว่า แนวเส้นประสาท ส่วนที่อยู่สูงกว่าแนวเส้นประสาท เรียกว่า รูทวารหนัก (Anal canal) ซึ่งจะไม่มีเส้นประสาท และไม่เจ็บปวด ที่ผนังของรูทวารหนัก จะมีเนื้อเยื่อออกมาเป็นก้อนนูนโดยรอบ เรียกว่า…

โรคคางทูม mumps

คางทูม ข้อมูลจากไทยเฮลท์เอนไซโคลปีเดีย คางทูม (Mumps/ Epidemic parotitis) คางทูม เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของต่อมน้ำลาย โดยมากมักจะเป็นที่ต่อมน้ำลายข้างหู (parotid glands) พบมากในเด็กอายุ 6-10 ปี มักไม่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 40 ปี อาจพบระบาดได้เป็นครั้งคราว สาเหตุ เกิดจากเชื้อคางทูม ซึ่งเป็นไวรัสในกลุ่ม paramyxovirus)…